CORONA

GITAARLES IN CORONA-TIJD

Op 28 april 2020 heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven duidelijkheid gegeven over het wel of niet geven van muzieklessen in deze tijd van coronapandemie. Meer informatie is hier te vinden (link).

Het ministerie bevestigt dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen (onder andere de 1,5 meter afstand, regelmatig handen wassen, geen les bij verkoudheid, verhoging, etc.).

Uiteraard worden bij Gitaarschool Gelders Eiland alle regels om verspreiding van het virus nauwgezet nageleefd.

In de praktijk betekent dat mijn 1-op-1 gitaarlessen gewoon door kunnen gaan, met een paar kleine aanpassingen:

We houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Er kan zo prima les gegeven worden zonder dat de kwaliteit eronder lijdt.

Na iedere les worden plekken zoals deurklinken gereinigd. (zoals de winkelkarretjes bij sommige supermarkten.)

Het is in deze tijd het beste als je met je eigen instrument naar de les komt. Degenen die nog geen eigen gitaar hebben en voor een proefles komen kunnen gebruik maken van een gitaar die na elk gebruik met desinfecteermiddel wordtgereinigd. (Niet ideaal en niet aan te raden om met je eigen gitaar te doen. Ik gebruik er een oudje voor dat wel wat kan hebben 🙂

Meer informatie:
https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/minister-individuele-muziekles-is-toegestaan/6d9067254b41

Copyright © 2021 Gitaarschool Gelders Eiland Privacy Policy | Audioman by Catch Themes
Facebook
Instagram